Talvisota: Icy Hell-pelin pääsivu
Uutiset Talvisota: Icy Hell pelistä Talvisota: Icy Hell peli Kirjasto/Artikkelit Galleria/Kuvat Pelitiedostot Ota yhteyttä Forum
Pelitietoa
Menu

   
Pelin historiallisesta tarkkuudesta

Pelin historiallisuutta arvioitaessa on syytä ymmärtää, että historia, varsinkaan sotahistoria ei ole koskaan yksinkertaista eikä yksiselitteistä. "Yleisen totuuden" kirjoittaa yleensä aina voittaja, häviäjä kirjoittaa oman mahdollisesti erilaisen näkemyksensä ja ajan myötä kenties molempien näkemys muuttuu - joskus saatetaan päästä jopa yhteisymmärrykseen. Toisaalta totuus ei välttämättä riipu edes siitä, kummalta puolelta rajaa asiaa tarkastellaan; myös suomalaisilla oli erilaisia näkemyksiä siitä, miten Neuvostoliiton tarjouksiin – tai jos niin halutaan, uhkavaatimuksiin – olisi suhtauduttava. Pelimme missio on tukea tätä yhteisen sävelen löytämistä, vaikkakin edes "kohtuullisen oikean totuuden" löytäminen on todella hankalaa tai jopa mahdotonta. Tapahtumien kulkua ja merkitystä on mahdotonta arvioida ehdottoman objektiivisesti, tähän vaikuttavat monet asiat ja lopullisen muotonsa "totuus" saa vasta jokaisen ihmisen oman pään sisällä - huolimatta siitä, kuinka kiihkeästi hän omaa näkemystään puolustaa ja kuinka objektiiviseksi hän oman mielipiteensä kokee.

Olemme tehneet valtavasti tutkimusta, mutta edellä lueteltujen syiden takia emme pysty, emmekä välttämättä edes halua kertoa pelaajille "ainoaa oikeaa totuutta". Sen sijaan olemme pyrkineet kertomaan molempien osapuolien "totuudet" tarkastelemalla sodan tapahtumia molemmista näkökulmista (NL-kampanjassa asioista katsotaan ja ne esitetään neukkunäkökulmasta ja Suomi-kampanjassa taas sinivalkoisesta näkökulmasta). Tämä oli mielestämme paljon parempi vaihtoehto kuin yrittää päättää pelaajien puolesta, kuka oli oikeassa ja kuka väärässä missäkin erityisen epäselvässä tilanteessa. Siispä päätimme kertoa osittain molempien osapuolien argumentit ja antaa pelaajan itse tehdä omat johtopäätöksensä. Tämä johtuu lähestymistavasta, eikä suinkaan "ryssäpropagandasta" tai "Suur-Suomi-haihattelijoista".

Emme tietenkään ole täydellisiä, ja koska puhutaan näinkin laajasta teoksesta, suoranaisia virheitäkin varmasti on aineistoon jäänyt (kuten lokalisoinnista johtuva huolimattomuusvirhe, jonka takia käyttöohjeessa Suomen vuoden 1939 presidentiksi väitetään Rytiä). Voimme vain toivoa, että virheitä on mahdollisimman vähän. Olemme tehneet parhaamme. Mutta kuten historiallisten teosten kanssa yleensäkin, Talvisota: Icy Hell teoksessakaan esitettyjä asioita ei pidä uskoa sellaisenaan tutustumatta aiheeseen toisten lähteiden avulla. Talvisota: Icy Hell on vain yksi historiallinen teos monien joukossa. Erona muihin lähteisiin (esim. kirjat) on lähinnä siinä, että Talvisota: Icy Hell on tehty eri medialla (sähköisessä, suhteellisen helposti lähestyttävässä interaktiivisessa muodossa), se sisältää molempien osapuolien kantoja, sekä suoranaisesti kannustaa tutkimaan aihetta tarkemmin antamatta lopullista tuomiota.

Jos peliteoksemme sai sinut miettimään myös toisen osapuolen kantaa, auttoi ymmärtämään molempien osapuolien sodan seurauksena kestämää jumalatonta kärsimystä, sekä herätti kiinnostuksen talvisota-aiheen tarkempaan tutustumiseen, niin tämä tarkoittaa, että missiomme täyttyi.

Antoisia pelaamishetkiä!

 


Talvisota: Icy Hell © 2008 Blitzfront Game Studio.
Blitzkrieg® © 2001-2007 Nival Interactive. All rights reserved. Blitzkrieg® is a registered trademark of Nival Interactive.
This product contains software programming technologies designed by Nival Interactive.
Materiaalien kopiontiin tarvitaan tekijöiden lupa tai muuten sitä ei kutsuta kopionniksi, vaan joksikin aivan muuksi

evasion-number
evasion-number
evasion-number
evasion-number

What is the meaning of QE1, QE2, QE3, QE4?
What does QE3 stands for and means in Finance, Money, Economics, Banking?
What does QE3 mean?
QE2 wiki QE3 definition QE3 meaning
What does QE3 stand for?, wiki QEX definition, wiki QE1 definition, wiki QE2 definition, wiki QE3 definition, wiki QE3 definition, US Treasury Bills (T-Bills), US Treasury Bonds (T-Bonds)